La Bioacústica és una branca de la ciència relacionada amb diferents disciplines científiques que investiga la producció i recepció de sons biològics, inclosos aquells que produeix i processa el ser humà, els mecanismes de transferència de la informació biològica per vincles acústics i la seva propagació en medis elàstics. La bioacústica analitza també els òrgans de l'audició, així com l'aparell de fonació i els processos fisiològics i neurofisiològics a través del quals els sons o senyals acústiques són produïts, rebuts i finalment processats a nivell del sistema nerviós central. Així mateix, la bioacústica intenta entendre les relacions entre les característiques dels sons que produeix un animal i la natura del medi en el qual s'utilitzen, així com les funcions per les quals estan dissenyats. Finalment, la bioacústica inclou tècniques associades al sonar instrumental i biològic pel seu ús en el seguiment de poblacions, en mecanismes d'identificació i comunicació; d'aquesta manera representa un mètode per assessorar i controlar els efectes del soroll produït per les activitats y humanes sobre les poblacions animals.

La creació del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques (LAB) representa la resposta madura d'un grup multidisciplinar de científics a la contínua degradació acústica de l'ecosistema marí que s'està donant a l'oceà Atlàntic Nord i al mar Mediterrani.

El LAB neix per respondre amb solucions tecnològiques a la conservació de l'hàbitat marí i prevenir el seu deteriorament progressiu. Té com a objectiu principal el desenvolupament d'aplicacions capaces de limitar els efectes del soroll antropogènic al mar i contribuir en un desenvolupament sostenible de les activitats marítimes. D'aquesta manera es podrà donar resposta a les exigències plantejades al respecte per les institucions locals, nacionals i internacionals i la societat en general a través de mecanismes de control de la contaminació acústica marina.

El Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú s'ha creat amb fons del Ministeri de Ciència i Tecnologia i el recolzament institucional de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Direcció General de Ports de la Generalitat de Catalunya.