Llistat d'equips utilitzats en treballs de desenvolupament, camp i laboratori.

Transductors i Amplificadors
Condicionament de la senyal
Adquisició de Dades i Gravació
Equips I+D del Laboratori

Patents
WACS, sistema per evitar col·lisions de vaixells amb cetacis
SEA'r, boia sonora autònoma per monitoreig acústic passiu
Sistema portable d'adquisició de potencials evocats auditius per mamífers marins

Software
Generació i adquisició de senyals per mesures de potencials evocats
Eina per classificació de codes de catxalots